در این جشنواره بهنام کشاورز، رئیس انجمن جهانی گاجما(محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه) و مدیر عامل موسسه گروه آموزشی ماهران کودک و، زهرا عین‌آبادی، مدیر عامل موسسه جهش و دبیر این همایش و دیگر مسئولان از نفرات برتر در این مسابقه با اهدای جوایزی تجلیل کردند.